Development nehnuteľností

Realizujeme Development nehnuteľností, ktorý zahŕňa všetky činnosti súvisiace s nadobudnutím a komplexným majetkovo – právnym vysporiadaním pozemkov, prípravou zamýšľaného projektu, výstavbou infraštruktúry až po negociáciu podmienok predaja s budúcim kupujúcim, výkon odkladacích podmienok a samotný podpis kúpnej zmluvy.

Oceňovanie nehnuteľností

Poskytujeme komplexné služby v oblasti určenia hodnoty nehnuteľností. Vypracovávame znalecké posudky pre byty, rodinné domy, chaty, garáže, administratívne budovy, výrobné a skladové budovy a haly, priemyselné a poľnohospodárske areály a iné stavby.

Realitná činnosť

Nie sme klasická realitná kancelária. Máme však všetky potrebné oprávnenia a skúsenosti na to, aby sme pre našich klientov mohli sprostredkovať kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností. Realitná činnosť úzko súvisí s naším predmetom podnikania a vhodne ho dopĺňa tak, aby sme vám mohli poskytnúť komplexný balík služieb či už v oblasti realitného developmentu alebo oceňovania nehnuteľností.

Development nehnuteľností


Realizujeme Development nehnuteľností, ktorý zahŕňa všetky činnosti súvisiace s nadobudnutím a komplexným majetkovo – právnym vysporiadaním pozemkov, prípravou zamýšľaného projektu, výstavbou infraštruktúry až po negociáciu podmienok predaja s budúcim kupujúcim, výkon odkladacích podmienok a samotný podpis kúpnej zmluvy. Máme dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou veľkých rezidenčných, retailových, komerčných aj priemyselných projektov a pomôžeme vám zo zelenej lúky vybudovať stavebný zámer a uplatniť ho na trhu nehnuteľností vo forme prenájmu alebo predaja. Zameriavame sa najmä na rezidenčné projekty, logistiku, obchod alebo ľahký priemysel.Takto pracujeme

Vy máte pozemok v ľubovoľnej lokalite. My vymyslíme vhodný a realizovateľný produkt. Poradíme vám, ako postupovať, vybavíme všetky potrebné povolenia, oddozorujeme celý proces prípravy projektu a v prípade vášho záujmu zrealizujeme všetky podporné činnosti za vás. Produkt umiestnime na trh a pomôžeme vám nájsť ideálneho klienta na predaj vášho projektu. Vyrokujeme za vás podmienky zmluvy a zastrešíme celý proces až po finálny predaj a odovzdanie pozemku do užívania nájomcovi.Toto všetko pre vás zabezpečíme

1. Fáza - Analýza pozemku, odporúčania na prípravu projektu

Podrobná analýza pozemku z pohľadu:

• Majetko - právneho
• Technického
• Urbanisticko – architektonického
• Účtovného
• Právneho
• Doposiaľ realizovaných povoľovacích a iných prípravných procesov

Výsledkom je komplexné vyhodnotenie súčasného stavu a súhrn odporúčaní na prípravu a realizáciu projektu.


2. Fáza - Realizácia odporúčaní na prípravu projektu

• Majetko - právne vysporiadanie pozemkov – napr. výkup, uzatvorenie nájomných zmlúv, zriadenie vecných bremien a pod.
• Koordinácia prípravných prác - napr. zmena územného plánu, riadenie a dohľad nad získavaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a pod.
• Zabezpečenie všetkých potrebných povolení k realizácii projektu 
• Realizácia prípravných prác – dekontaminácia pozemku, úprava pozemku, asanácia pôvodných objektov a pod.
• Výstavba inžinierskych sietí
• Výstavba ostatnej infraštruktúry
• Kolaudácia projektu
• Marketing projektu
• Aktívne vyhľadávanie klientov


3. Realizácia predaja

V závislosti od zámeru investora

• Negociácia zmluvných podmienok za účelom predaja prípadne prenájmu nehnuteľnosti
• Výkon prípadných odkladacích podmienok
• Predaj a odovzdanie nehnuteľnosti do užívania nájomcoviOceňovanie nehnuteľností


Poskytujeme komplexné služby v oblasti určenia hodnoty nehnuteľností. Vypracovávame znalecké posudky pre byty, rodinné domy, chaty, garáže, administratívne budovy, výrobné a skladové budovy a haly, priemyselné a poľnohospodárske arály a iné stavby.

Naše služby poskytujeme najmä investorom, developerom, finančným inštitúciám, súdom alebo orgánom verejnej moci ale aj fyzickým a právnickým osobám, ktoré z rôznych dôvodov potrebujú určiť hodnotu nehnuteľnosti v súlade so slovenskými ohodnocovacími štandardami. Znalecké posudky vypracovávame pre konkrétny účel podľa požiadaviek zadávateľa.Znalecké posudky pripravujeme pre nasledovné účely:

• Kúpa alebo predaj nehnuteľnosti
• Dedičské konanie
• Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM),
• Zrušenie podielového vlastníctva, výpočet spoluvlastníckych podielov
• Nepeňažné majetkové vklady
• Zápis rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností
• Iné podľa požiadaviekToto všetko pre vás zabezpečíme

1. Znalecké posudky a iné znalecké úkony

• Stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností
• Stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach
• Stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného
• Stanovenie výšky škody 


2. Konzultačná a poradenská činnosť

• znalecká a poradenská činnosť v oblasti nehnuteľnostíRealitná činnosť


Nie sme klasická realitná kancelária. Máme však všetky potrebné oprávnenia a skúsenosti na to, aby sme pre našich klientov mohli sprostredkovať kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností. Realitná činnosť úzko súvisí s naším predmetom podnikania a vhodne ho dopĺňa tak, aby sme vám mohli poskytnúť komplexný balík služieb či už v oblasti realitného developmentu alebo oceňovania nehnuteľností.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom na adrese office@carpatia.sk.Referencie


Priemyselná zóna Sereď – Juh

Lokalita: Sereď, Slovenská republika
Termín realizácie: 2015 - 2017


Typ projektu: priemyselné objekty
Rozloha: 240 ha
Stav projektu: pripravený na predaj

Realizované činnosti:

• Akvizícia pozemkov
• Projektová dokumentácia a povolenia
• Realizácia výstavby inžinierskych sietí
• Predaj pozemku
Pharos Business Park

Lokalita: Bratislava, Slovenská Republika
Termín realizácie: 2014 - 2017


Typ projektu: polyfunkcia - administratíva, obchod
Rozloha: 56 ha
Stav projektu: pripravený na predaj

Realizované činnosti:

• projektová dokumentácia a povolenia
• realizácia výstavby inžinierskych sietí
Nový Ružinov

Lokalita: Bratislava, Slovenská republika
Termín realizácie: 2014 - 2017


Typ projektu: polyfunkcia - bývanie, administratíva, obchody
Rozloha: 5,6 ha
Stav projektu: vo výstavbe po fázach

Realizované činnosti:

• Akvizícia pozemkov
• Výkup pozemkov
• Zabezpečenie povolení
• Realizácia výstavby inžinierskych sietí
• Realizácia výstavby rezidenčných objektov
Nicolina Park

Lokalita: Iasi, Rumunsko
Termín realizácie: XXXX - XXXX


Typ projektu: polyfunkcia - bývanie, administratíva, obchody
Rozloha: 24,50 ha
Stav projektu: v príprave

Realizované činnosti:

• Akvizícia pozemkov
• Asanácia pôvodných objektov
• Dekontaminácia pôdy
• Zabezpečenie zmeny územného plánu
• Predaj pozemkov


Kontakt

Adresa a firemné údaje:
Carpatia s.r.o.
Košická 17180/49
821 08 Bratislava

IČO: 46 403 655
IČ DPH: SK20 2336 5091
DIČ: 2023 3650 91

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK27 1100 0000 0029 2586 4950
SWIFT: TATRSKBX